in Smart Industry

Effectieve coaching op de werkvloer; de sleutel tot succes bij verminderen van fysieke belasting                                                  

De distributie van postpakketten is mensenwerk. Voordat je het artikel dat je gisteren besteld hebt in ontvangst neemt, is het al door vele handen gegaan. Bij het inpakken van het artikel, het verplaatsen van pakketten in rolcontainers, het sorteren van pakketten, het inladen van de transport bus en het afleveren van je pakket zijn allemaal menselijke handelingen nodig. Daarbij wordt het lichaam fysiek zwaar belast. Dat kan leiden tot problemen.

Bij PostNL, marktleider in pakketdistributie, speelt dit ook. Door allerhande maatregelen in te zetten wordt de fysieke belasting teruggedrongen.  Bijvoorbeeld door het mensgericht ontwerpen van distributiecentra, het beperken van het aantal pakketten per route en het ontwikkelen van hulpmiddelen.

Alleen techniek is niet genoeg

De hoofdrolspeler in het terugdringen van fysieke belasting is echter de mens zelf, want met alleen maatregelen op het gebied van techniek en organisatie ben je er nog niet. Bij PostNL heeft vhp human performance leidinggevenden daarom opgeleid tot “ergocoaches”: ambassadeurs en aanspreekpunten voor fysieke belasting die vanuit de distributiecentra alle medewerkers kunnen coachen.

Gedrag kan het verschil maken

Bij het ontwikkelen van de opleiding voor de coaches lag de uitdaging bij het begrijpen en veranderen van gedrag van andere medewerkers en niet zozeer op het kennis bijbrengen over fysieke belasting. Het veranderen van gedrag is namelijk niet eenvoudig, zeker niet wanneer dit gedrag hardnekkig is ingesleten bij medewerkers. Het belangrijkste onderdeel van de opleiding was dan ook het begrijpen en veranderen van gedrag: Hoe doordring je medewerkers structureel van de noodzaak om gezond te werken? Hoe zorg je dat productiedruk niet de overhand neemt? Hoe coach je mensen zodat zij hun gedrag veranderen? Hoe ga je om met weerstand?

Gedragsverandering is een proces. Het gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar is een kwestie van blijvende aandacht en lange adem.

Commitment vanuit alle lagen van de organisatie

Bij gedragsverandering bereiken de ergocoaches het doel niet zonder steun van het management en commitment van de rest van de organisatie. Naast het opleiden van ergocoaches zijn we daarom in gesprek gegaan met alle managementteams van de 16 distributiecentra van PostNL. Dit ging over fysieke belasting en werkdruk. Daarbij was de centrale vraag: “Hoe zorgen we dat de problematiek rondom deze thema’s een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt?”. Het resultaat van de dialoog: alle MT’s hebben zich gecommitteerd aan de gekozen aanpak, een aantal speerpunten is geformuleerd om de fysieke belasting terug te dringen en ze steunen de ergocoaches in termen van tijd en budget.

Betere samenwerking om fysieke belasting tegen te gaan

Door de inspanningen is het bewustzijn over fysieke belasting op de werkvloer bij PostNL vergroot. De ambassadeurs pakken hun rol op het gebied van fysieke belasting en houden het onderwerp levend.  Er is een aanspreekcultuur ontstaan waarin men voor elkaar open staat en van elkaar leert. Bij PostNL is een cultuur ontstaan waarin de mensen in de distributiecentra beter samenwerken om fysieke belasting tegen te gaan. Dit is gedaan door regelmatig terugkomdagen te organiseren voor de coaches. Ook werd een platform in het leven geroepen, waar kennis en best practices gedeeld worden.

Wij kijken samen met PostNL terug op een mooi traject. Lees ook het artikel in het Safety! magazine van de Sdu over deze goede praktijk.

Wilt u ook fysieke belasting tegengaan?

Coaching op de werkvloer is een sterk middel waardoor medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen. Ze doen dit voor zichzelf, naar collega’s en voor de organisatie. Of dit nu gaat om fysieke belasting, veiligheid of het herkennen van werkdruk. vhp heeft veel ervaring met het opleiden van coaches in industrie, zorg, distributie en kantooromgevingen. Meer informatie over wat coaches op de werkvloer voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op met Pim van Dorst.

 

0