in Smart Health

Het ziekenhuis is een kleine 24-uurseconomie, compleet met winkels, horeca, apotheek, kapper, gebedsruimte etc. Dit betekent dat er ook ’s nachts, zij het in minder volle bezetting, mensen aan het werk zijn. Het deel van het ziekenhuis dat een patiënt of bezoeker te zien krijgt, is maar een heel klein deel van de instelling. Zelfs een zorgverlener werkt vaak maar op één of een beperkt aantal afdelingen, maar er wordt in het ziekenhuis ook veel ‘onzichtbaar’ werk verricht.

Achter de schermen

Rondom elk primaire zorgproces (bijvoorbeeld een onderzoek of operatie) is namelijk veel voor- en ‘na’bereiding nodig. De ondersteunende diensten houden de boel draaiende. Neem een endoscopie: bij de kijkoperatie zelf zijn in ieder geval al de receptioniste, verpleegkundige en specialist betrokken. Maar een endoscoop is een precisie instrument, dat zorgvuldig gedesinfecteerd moet worden. En wat te denken van de aanschaf, het onderhoud en de reparatie van zulke instrumenten? Tussen het gebruik door moeten de instrumenten bovendien getransporteerd en correct opgeslagen worden tot het volgend gebruik. Veel van dit, essentiële, werk vindt dus achter de coulissen plaats.

Van alle markten thuis

De instrumenten bewegen zich door het hele ziekenhuis, dus moet de verantwoordelijkheid over de instrumenten tussen de afdelingen overgedragen worden. Deze overdrachtsmomenten vormen een extra risico: hoe moet de scoop na gebruik correct klaargezet worden voor transport? Juist deze handelingen, naast het primaire proces, zijn cruciaal voor de veiligheid van patiënt en medewerker, maar omdat medewerkers van een afdeling dit vaak niet tot hun kernopdracht rekenen, ontstaat hier een risico.

De mens is het hart van het ziekenhuis

Alle primaire én ondersteunende processen moeten op orde zijn om de veiligheid te waarborgen, maar hoe krijg je dit voor elkaar? Het startpunt is altijd de medewerker: wie is het? Wat doet hij of zij en waarom? Hoe kun je dit werkproces optimaal ondersteunen? Dat klinkt simpel, maar dat is het niet altijd, zeker niet in de complexe zorgomgeving die de volgende uitdagingen met zich meebrengt:

  • Optimaal gebruik maken van de beperkt beschikbare ruimte binnen het ziekenhuis
  • Rekening houden met de steeds veranderende en aangescherpte regelgeving en protocollen
  • Tussen de bedrijven door tijd maken voor verbetering en geleidelijk verandering doorvoeren
  • De implementatie en het gebruik van nieuwe technologische middelen in alle werkprocessen
  • De medewerkers op één lijn krijgen en gebruik maken van hun expertise en ervaring
  • De logistieke processen in het ziekenhuis stroomlijnen, zodat alles op tijd op de juiste plek is

Behoefte aan een objectieve beoordeling van de situatie en creatieve, praktische oplossingen voor deze uitdagingen? Neem dan contact op met Nicolien de Langen

 

 

 

 

 

 

 

 

0