in Smart Health

Op 27 juni was het Medical Delta Event in Leiden. Er spraken diverse sprekers over het thema ‘Value based healthcare & technology.’ Het was erg boeiend om verschillende visies te horen op waarde in de zorg. Werner Brouwer, hoogleraar gezondheidseconomie, stipte bijvoorbeeld het financiële plaatje aan. Hij benoemde dat er een onbeperkte behoefte is aan zorg, maar dat er maar beperkte middelen zijn. Er is voor innovatie een bepaald budget beschikbaar wat verdeeld moet worden. Daarom is het van belang bij nieuwe technologische ontwikkelingen te kijken of ze de huidige situatie daadwerkelijk verbeteren en dus waardevol zijn om door te voeren.

Passende innovatie

Dit is een interessant onderwerp , want vaak worden nieuwe technologische ontwikkelingen doorgevoerd terwijl ze niet goed in de omgeving passen. Zijn ze dan nog steeds van waarde? Het klinkt logisch, maar toch is het een stap die nog wel eens wordt vergeten. Een tijdje terug liepen we bijvoorbeeld mee op een hartkatheterisatieafdeling. Daar bekeken we de techniekruimte waarin behandelingen worden gemonitord en worden vastgelegd in het patiëntendossier. De techniekruimte stond vol met monitoren en bedieningspanelen.

Uit ons onderzoek bleek dat een aantal bedieningspanelen dubbelop waren. De systemen konden ook met toetsenbord en muis bediend worden, maar de extra panelen waren er door de fabrikant bij geplaatst. Het gevolg was dat de techniekruimte erg vol stond met apparatuur waardoor men niet optimaal kon werken. In dit geval dragen de bedieningspanelen dus niet bij aan het werkproces en voegen ze geen waarde toe.

Omgevingsonderzoek

Kortom: het is belangrijk dat er per omgeving gekeken wordt of nieuwe technologische ontwikkelingen daadwerkelijk nodig zijn en of ze binnen de omgeving passen. Door in een dag het werkproces te analyseren waren we in staat om met relatief simpele aanpassingen (waaronder het weghalen van dubbele bedieningspanelen en het herschikken van de systemen op basis van gebruiksfrequentie) de indeling sterk te verbeteren.

Wil je meer weten, of kunnen we je helpen bij een vergelijkbaar probleem? Neem dan gerust contact op met Bas van Leeuwen.

Foto: Johan Krommenhoek

0