in Smart Health

Op 28 november organiseerde vhp human performance op de TU Delft een themamiddag speciaal voor arbocoördinatoren van ziekenhuizen. Al snel bleek dat dit een verzamelterm is voor de aanwezige beleids- en preventiemedewerkers, adviseurs en experts arbo, KAM, HR en P&O, die gemeen hebben dat ze zich dagelijks inzetten om de arbeidsomstandigheden en gezondheid van de zorgmedewerkers te bewaken en verbeteren.

Met 12 arbocoördinatoren uit verschillende ziekenhuizen zijn inzichten en uitdagingen besproken en zijn ideeën voor oplossingen uitgewisseld. Ook was er tijd om nieuwe relaties te leggen.

TU Delft – Armaĝan Albayrak, Coördinator van de Masterspecialisatie Medisign

De middag begon met een presentatie van Armaĝan Albayrak over de rol van industrieel ontwerpers binnen ziekenhuizen. Zij heeft de link tussen de studie en de praktijk gelegd via de afstudeerprojecten van studenten bij ziekenhuizen. Er werden leuke inspirerende onderzoeken toegelicht die bij verschillende ziekenhuizen zijn uitgevoerd.

Maasstad Ziekenhuis – Monique Blumers, HR expert Arbo

Monique Blumers van het Maasstad Ziekenhuis heeft toegelicht hoe het ziekenhuis kijkt naar arbozorg en hoe zij dat ingeregeld hebben. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld over het ontwerp van balies, heeft zij ook de samenwerking met vhp human performance toegelicht.

Het ontwerp van balies en andere specifieke werkplekken en ook de indeling van ruimtes zijn onderwerpen waar de aanwezigen in hun dagelijkse praktijk veel mee te maken hebben en die vaak een punt van zorg zijn. Er werden dan ook direct inhoudelijke vragen over zowel de ontwerpen als de organisatiestructuur gesteld.

Creatieve sessie ‘van reactief naar preventief’

In het tweede deel van de middag werd de groep in tweeën gedeeld en de subgroepen gingen onder leiding van studenten van de TU Delft op een creatieve manier aan de slag met een praktijkcasus omtrent de verhuizing van de Centrale Sterilisatie Afdeling.

Gebruikmakend van verschillende creativiteitstechnieken werden de deelnemers uitgedaagd om de relevante elementen en stakeholders en hun rol tijdens een ver- of nieuwbouwproject in kaart te brengen. Ook de uitdagingen voor de deelnemers werden hierdoor helder. Belangrijke punten waren o.a.: op de juiste momenten betrokken worden bij het proces, de communicatie rondom het proces verbeteren, je waarde aantonen, je positie versterken en met de juiste mensen aan tafel komen.

Daarna werd de groep verdeeld in duo’s en is men aan de slag gegaan met het uitwerken van een idee. Deze werd aan de gehele groep gepresenteerd.

Het leuke van de dag was dat de groep steeds weer op een creatieve en interactieve manier uitgedaagd werd in het nemen van de volgende stap. Er werden herkenbare uitdagingen gedeeld, maar men kon ook leren van elkaars verschillende invalshoeken en aanpak.

Vooral het feit dat deze middag echt anders was dan andere bijeenkomsten en dat de werkvormen de deelnemers uit hun standaard denkwijze heeft getrokken, werd gewaardeerd door de deelnemers. Dit vraagt om een jaarlijks terugkerend event!

 

0
Smart Health mentale fysieke belasting - vhp