in Smart Health

Zoals dit artikel van de NOS beschrijft, maakt een onderzoek onder 17000 verpleegkundigen duidelijk dat het de spuigaten uitloopt. Oorzaken die verpleegkundigen voor hun werkdruk noemen zijn de enorme toename aan werkzaamheden, terwijl er een groot personeelstekort is. Dit leidt tot onwerkbare situaties waar verpleegkundigen extra diensten moeten draaien, in onveilige situaties moeten werken of tijdens nachtdiensten met grote groepen patiënten te maken hebben.

Alleen extra personeel is niet genoeg

De roep om extra personeel lijkt dan ook terecht. Jammer is alleen dat nieuw personeel op korte termijn vaak moeilijk is te vinden. Bovendien is het de vraag of alle oorzaken van de te hoge werkdruk zijn weggenomen en verpleegkundigen daadwerkelijk minder werkdruk gaan ervaren. Werkdruk wordt namelijk niet alleen beïnvloed door de hoeveelheid werk. Psychosociale factoren, zoals regelruimte, contact met collega’s, relatie met de leidinggevende en het toekomstperspectief zijn minstens zo belangrijk. Als deze zaken goed geregeld zijn, kunnen verpleegkundigen het werk beter aan.

De werkdruk verlagen

Wilt u er voor zorgen dat uw verpleegkundigen minder werkdruk beleven? Volg dan deze tips op:

  1. Objectiveer en meet zowel de hoeveelheid werk (= werklast) als hoe verpleegkundigen de werklast beleven (= werkdruk).
  2. Stel vast wat de grote tijdvreters zijn en welke taken verpleegkundigen allemaal doen die geen waarde toevoegen.
  3. Stel vast welke psychosociale factoren van invloed zijn op de werklastbeleving.
  4. Neem vervolgens verbetermaatregelen. Begin met maatregelen die het minste moeite kosten, maar de grootste impact hebben.

Neem alle factoren mee

Een belangrijke maatregel op het psychosociale vlak is het geven van regelruimte: laat verpleegkundigen meedenken over de manier waarop bijvoorbeeld hun roosters en hun werkzaamheden worden ingedeeld. Ga maar na bij uzelf; grip op de zaak levert minder stress op.

Kortom: behalve voldoende verpleegkundigen op een afdeling, zijn er nog meer factoren die werkdruk beïnvloeden en hier moet ook aandacht aan gegeven worden!

Heeft u ook behoefte aan een objectieve meting van de werklast en de werkdruk, of wilt u advies over effectieve verbetermaatregelen? Neem dan contact op met Nicolien de Langen.

 

0
Terugblikn themamiddag arbocoórdinatoren in de zorg