in Smart Public

Archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam ervaren in het veld zware fysieke belasting. Het bureau vroeg vhp human performance de medewerkers te trainen.

Na analyse van de meest belastende werkzaamheden ontwierp vhp human performance een training op maat. De deelnemers en leidinggevenden bepaalden samen de knelpunten. Naast de inrichting van het werkterrein en het materiaal, bleek ook de organisatie van het werk belangrijk bij vermindering van fysieke belasting.

Na de training zijn de medewerkers zich meer bewust van de zware werkomstandigheden. Daarnaast oefenden ze samen nieuwe inzichten en slimme werkwijzen.

0
Beter overzicht voor wegverkeersleiders