in Smart Industry

Deze krantenkop viel op in dagblad de Gelderlander. De achtergrond is dat werken in een laselektroden fabriek kan betekenen dat gewerkt wordt in een omgeving met dampen, stof en harde geluiden. Ook zwaar fysiek werk is aan de orde. Lincoln Smitweld koos voor een verbeterproject via een investering van honderdduizenden euro’s en voor samenwerking met de OR Vaen vakbond.

Meten = weten

vhp human performance heeft in goed overleg met Lincoln Smitweld, de OR en de vakbonden een grootschalig arbeidsomstandigheden onderzoek uitgevoerd. Werken met gevaarlijke stoffen, lawaai en fysieke belasting is op onafhankelijke wijze en deskundig gemeten in werkruimtes, bij machines en bovenal aan de mensen zelf. Hiertoe zijn medewerkers uitgerust met meetapparatuur. Alle uitkomsten zijn gerelateerd aan gezondheidskundige normen.

Arbeidshygiënische aanpak

Vervolgens is door het management gezamenlijk met de OR en de bonden bekeken hoe omgegaan kan worden met verbeterpunten.

  • Als het kan wordt gekozen voor een bronaanpak. Hierin worden knelpunten weggenomen. Dit is opgepakt door te investeren in nieuwe machines en installaties.
  • Als bronaanpak niet mogelijk is, dan worden knelpunten verminderd. Dit is opgepakt door afstellingen na te kijken, isolerende maatregelen te nemen en vervroegd onderhoud uit te voeren.
  • Vervolgens is gekeken naar gedrag van medewerkers. Alle medewerkers zijn getraind, bijvoorbeeld in wat de beste manier is van omgaan met fysieke belasting en lawaai. Daarna is gekeken hoe de persoonlijke beschermingsmiddelen verbeterd kunnen worden.
  • Na de zomer staat het verder verbeteren van de veiligheidscultuur op het programma.

Werken op een open manier werkt!

Inmiddels zijn veel situaties verbeterd. Komend jaar wordt er wederom veel (verder) verbeterd. Samenwerking met verschillende partijen heeft hiertoe geleid. Jan de Jong van FNV Bondgenoten verwoordt het zo: “Wij zijn 100 procent tevreden over de manier waarop Smitweld de zaken heeft opgepakt, samen met ons op een open manier. Zo’n samenwerking tussen bedrijf en vakbond, dat heb ik niet eerder meegemaakt.” Wij van vhp human performance zijn trots en blij dat we dit project hebben mogen uitvoeren.

Wat is uw vraagstuk over gezond werken?

Heeft u ook een vraagstuk over uw werkomgeving en gezond werken? Bent u op zoek naar een objectieve beoordeling van een werksituatie? Zoekt u naar verbeterrichtingen en concrete verbeteringen? Wilt u weten hoe u issues voorkomt? Neem dan contact op met Kees Peereboom.

0
Duurzame inzetbaarheidZicht op camerabeelden door eye-tracking