in Smart Public

Met de Nationale Enquête Brug- en Sluiswachters onderzoeken we hoe brug- en sluiswachters hun werk ervaren. Factoren die essentieel zijn om het werk van brug- en sluiswachter goed uit te voeren zijn hierin opgenomen. De Nationale enquête brug- en sluiswachters, ontwikkeld door vhp human performance, is ingevuld in november en december 2017 door 175 respondenten. De resultaten geven inzicht in belangrijke trends en verbetermogelijkheden voor de beroepsgroep.

Belangrijkste uitkomsten

Uit de gemiddelde scores van de enquête blijkt dat de respondenten positief zijn over hun werk. Bedienaren zijn trots op hun werk en geven aan prettig samen te werken met hun collega’s. Daarnaast blijkt dat een verbeteringen mogelijk zijn op een aantal gebieden:

  • Meer aandacht voor de inbreng van bedienaren bij veranderingen.
  • Meer investeren in en het hoger waarderen van vakmanschap.
  • Mist, duisternis en instralend zonlicht of kunstlicht leiden tot problemen met camera’s en geven veiligheidsrisico’s.
  • De beleving is dat er nu te snel naar de bedienaar wordt gewezen bij incidenten als er geen technisch mankement wordt gevonden.
  • Het negeren van roodlicht door weggebruikers zorgt voor veel problemen. Respondenten hebben aangegeven dat handhavers mogelijk uitkomst kunnen bieden.
  • Brug-en sluisbeheerders zouden vaker best-practices met elkaar moeten delen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Ook andere uitkomsten verdienen nadere aandacht, zoals:

  • Uit de resultaten blijkt dat bedienaren vinden dat bedienen met direct zicht veiliger is dan bedienen met camera’s. Het is onbekend of dit blijkt uit verschillen in het aantal incidenten of dat dit meer gebaseerd is op de persoonlijke beleving.
  • Met betrekking tot ritsend bedienen zijn de meningen verdeeld. Er is behoefte aan duidelijke richtlijnen in welke omstandigheden ritsend bedienen veilig uitgevoerd kan worden en wanneer het onverantwoorde veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.

Wilt u meer weten over de uitkomsten en de enquête? Lees het volledige rapport of neem contact op met Herman van Veelen.

0
Eye-tracking: nuttig voor verkeersmanagement en control rooms.