in Smart Public

In verkeersmanagementcentrales, bediencentrales en control rooms en bij cameratoezicht is waarneming via beeldschermen vaak de belangrijkste taak van operators. Mensen kunnen echter maar een beperkte hoeveelheid visuele informatie verwerken. In een centrale of control room wordt erg veel informatie getoond. Het is niet mogelijk om alles scherp waar te nemen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. In de pers verschijnen regelmatig berichten over incidenten waarin waarnemen een cruciale rol speelt. De vraag is dan: Hoe zorg je nu dat operators de juiste informatie op het juiste moment waarnemen om adequaat te reageren?

Ogen richten de aandacht

Door eye tracking kun je zien hoe een operator de informatie op beeldschermen bekijkt. Met een eye trackingbril wordt zichtbaar gemaakt waar de ogen zich op richten. Zo kun je analyseren waar operators hun aandacht op richten en of alle relevante informatie op de beeldschermen wordt bekeken. Eye tracking is hierdoor zeer geschikt om operators bewust te maken van hun kijkgedrag. vhp human performance gebruikt eye tracking bijvoorbeeld voor het:

  • onderzoeken en beoordelen van visuele ontwerpen van beeldscherminformatie;
  • meten van de waarnemingsperformance;
  • trainen van operators om beter waar te nemen;
  • aanleren van kijkstrategieën.

Praktijkcase brugbediening

Bij vaarwegbeheerders zien we dat bedienaren op verschillende manieren naar camerabeelden kijken. Bij het schouwen van het brugdek werpen sommige bedienaren een snelle blik om aanwezige voertuigen of personen te detecteren. Andere brugbedienaren nemen juist ruim de tijd om het hele brugdek uit te kammen.

Met de eye trackingbril leren we bedienaren observeren volgens een vaste uitkijkstrategie. Ze worden zich hierdoor bewust van hun eigen manier van schouwen. Ook evalueren we of de nieuw aangeleerde uitkijkstrategie met succes wordt toegepast. De reacties van bedienaren zijn lovend over deze vernieuwende kijk op waarnemen. Lees meer hierover in onze eerdere blog.

Wilt u weten of eye tracking ook voor uw operators waardevol is?

Neem contact op met Herman van Veelen.

 

0
Uitkomsten Nationale enquête brug- en sluiswachters