in Over ons

Sinds 8 juni 2017 is vhp ISO 9001 gecertificeerd. Waarom is deze keuze gemaakt? Wat betekent het voor ons en onze klanten? Marike Rupert ging het gesprek aan met collega Jan Legters.

Waarom heeft vhp gekozen voor ISO certificering?

Regelmatig krijgen wij tenders waar naar ISO certificering gevraagd wordt. Met name van internationale bedrijven. Naast dat het gevraagd wordt, zagen wij dat onze werkprocessen al heel dicht bij de ISO norm zaten. De stap om te kiezen voor ISO certificering was dan ook goed te overzien.

ISO 9001 is voor ons geen merkje voor op de gevel. En we wilden vooral geen papieren tijger met procedures die veel extra rompslomp zouden geven. We hebben doelen gesteld en we willen ze halen, de kwaliteitsprocessen moeten dat bevorderen.

De nieuwe versie van ISO 9001 (van 2015) sluit heel goed aan bij onze gedachten over kwaliteitsborging. Het ondersteunt op natuurlijke wijze onze manier van werken en de werkprocessen van de organisatie. Bovendien accepteert het de ervaring en kennis van de organisatie en geeft het ruimte om van daaruit onze eigen keuzes te maken. De norm besteedt ook veel aandacht aan het benutten van kansen. Als we ons werk slimmer kunnen organiseren, dan helpt ISO 9001 om verbetermogelijkheden in beeld te brengen die we anders niet hadden gezien. Dat vind ik een positieve manier van kijken, naar de toekomst en naar kwaliteit.

Wat betekent het voor ons werk?

De verbeterdrive en kritische houding zit in het dna van onze organisatie. Onze werkwijze zat al heel dicht bij de ISO benadering, we hoefden dus maar heel weinig te veranderen. Een verschil is dat we de kwaliteit van onze werkprocessen vroeger niet structureel borgden en nu wel. We organiseren interne audits om met medewerkers stil te staan bij de werkprocessen van vhp. We dwingen onszelf uitspraken te doen over risico’s en kansen, over ´wanneer is het goed?´ en ‘kan het slimmer?’. De verbeterpunten die we signaleren nemen we ter harte.

Wat merken onze klanten ervan?

Onze diensten zijn gericht op het realiseren van duurzame vooruitgang bij onze klanten. Daarbij streven we er naar om onze dienstverlening en klantgerichte processen ook continu te verbeteren. ISO 9001 helpt hier om kritisch naar ons zelf te kijken en dat op systematische wijze. Dit jaar is er een aantal verbeterstappen gezet in hoe wij contracten aangaan en hoe wij onze adviestrajecten uitvoeren. De mening van de klant over ons werk wordt ook steeds belangrijker. We zullen ze nog vaker vragen naar wat ze van onze dienstverlening vinden. We scoren nu 8 op de schaal van 10, eigenlijk vinden we dat onze ondergrens.

Wat de klant ook gaat merken is dat we in onze projectvoorstellen meer aandacht besteden aan risico’s én kansen. Daar willen we ook juist met onze klanten over nadenken.

0