in Smart Public

vhp human performance kan u ondersteunen bij het aanbesteden van meubilair. Door onze jarenlange ervaring in aanbestedingstrajecten, kennen wij de markt door en door en weten wij hoe je de procedure moet vormgeven om tegen een scherpe prijs het gewenste designbeeld te realiseren. In eerdere projecten hebben wij 10 tot 20 procent besparing op de begroting van de opdrachtgever gerealiseerd.

Wij kunnen ondersteunen bij:

  • Het beschrijven van de procedurele criteria bij het opstellen van het aanbestedingsdocument, zodat uw verwachtingen over wenselijk meubilair goed worden verwoord.
  • Het opstellen van het Programma van Eisen.
  • Het uitvoeren van een marktverkenning, zodat uw gewenste designbeeld door meerdere leveranciers kan worden geleverd.
  • Het opstellen van gunningscriteria. De gunningscriteria zijn in sterke mate bepalend voor het eindproduct dat uit de aanbestedingsprocedure rolt. Door vooraf een goede invulling te geven aan de gunningscriteria, komt het uiteindelijk te gunnen product op/dicht bij het gewenste beeld dat u nastreeft. Omdat vhp human performance de markt zeer goed kent, kan een gedegen inschatting van wat de verschillende gunningscriteria doen op de uiteindelijke uitkomst vooraf worden geschat.
  • De toetsing van inschrijvingen op ergonomie-inhoudelijke onderdelen.
  • Advies over en begeleiding van een gebruikerstest: vormgeven vragenlijst, objectief deskundigen oordeel op basis van objectieve beoordelingscriteria.

Wilt u ook uw meubilair aanbesteden? Neem dan contact op met Peter van Scheijndel.

0
Meldkamer stadsbeheer AlkmaarArbo- en ergonomie keurmerk