in Smart Public

Binnen het kantoorgebouw Raakspoort worden klachten ervaren op het gebied van binnenklimaat, geluid en werkplekverlichting. Het nieuwe gebouw is een jaar geleden door de gemeente Haarlem in gebruik genomen.

Het Nieuwe Werken

De inrichting van het gebouw is ingericht naar de filosofie van Het Nieuwe Werken. Er zijn flexwerkplekken verdeeld over grote en kleinere open ruimtes, concentratiewerkplekken en overlegplekken. Bij veel nieuwe kantoorgebouwen met open ruimtes staan klimaat en geluid in de topdrie van ervaren klachten.

De gemeente Haarlem wil zorgen voor een gezond gebouw waar medewerkers optimaal kunnen werken. Zij heeft vhp human performance daarom gevraagd de klachten te onderzoeken en oplossingen te geven. Hiervoor zijn metingen uitgevoerd en vragenlijsten afgenomen. De oplossingen hebben onder meer betrekking op gerichte verbeteringen aan de klimaatinstallatie, de verlichting en het maken van gedragsafspraken over het maken van geluid in een open ruimte. De gemeente Haarlem gaat deze oplossingen implementeren.

0
Centrale afstandsbediening van bruggen en sluizenGastvrij ontvangst ambassade Brussel