in Smart Public

Provincie Noord-Holland wil alle beweegbare bruggen en sluizen in Noord-Holland (in totaal 66 objecten) 24/7 op afstand gaan bedienen vanuit een beperkt aantal centrales. De provincie verwacht op deze wijze het scheepvaartverkeer tegen aanvaardbare kosten betere dienstverlening te kunnen bieden. De scope van fase 1 is de afstandsbediening van 28 bruggen.

Eerst het berekenen van de werklast

De eerste vraag is: wat zijn de beste plekken voor de centrales en hoe groot moeten die worden? vhp human performance heeft uitgezocht hoeveel centrales nodig zijn en wat de bijpassende optimale clustering van de objecten is. In de keuze voor de locaties is onder meer gekeken naar de bouwkundige kosten en naar het
aantal operators dat straks gehuisvest moet worden. Hiervoor is een werklastberekening gemaakt.

Dan nu het bedienconcept

De provincie weet nu in welke gebouwen ze moet investeren en welke inspanningen nodig zijn op het vlak van Human Resources. De volgende stap is het opstellen van een bedienconcept voor de nieuwe centrales.

0
Gezond gemeentekantoor in Haarlem