in Smart Industry

Security in de petrochemisch industrie is van groot belang. De mens is hierin cruciaal voor een hoog securitylevel; met de goede uitrusting en middelen kunnen beveiligers op tijd incidenten signaleren, snel oordelen en proactief handelen. Zodoende kunnen beveiligers eventuele veiligheidsissues voorkomen of in de kiem smoren. Om het securitylevel van een petrochemische fabriek te verhogen heeft vhp human performance een securitymeldkamer en een securitymanagementsysteem ontwikkeld.

In de planvorming hebben we daarvoor volgende onderwerpen uitgewerkt:

  • De belangrijkste businessprocessen vastgelegd in flowcharts; waar liggen de risico’s?
  • Een bemensingsplan; hoeveel mensen zijn er maximaal nodig?
  • Functionele ontwerpen voor de inrichting; wat is de beste werkomgeving?
  • Een functioneel Programma van Eisen voor de Graphical User Interface; hoe kunnen mensen optimaal worden ondersteund?

In de vervolgfase hebben we de bouw begeleid. Hierin stond vooral de configuratie van het securitymanagementsysteem en de interfaces voorop. Beveiligers moeten immers worden ondersteund in hun taakuitvoering, zodat zij hun werk nog slimmer kunnen doen.

Neem contact op met Jan Legters als u ook uw securitymeldkamer en  securitymanagementsysteem wilt aanpakken!

0
Samen met Sitech aan de wieg van Bosch CrisismasterSamen veilig werken bij Heineken groothandel