in Smart Public

Radarbegeleiding van de scheepvaart en bediening van sluizen en bruggen gebeurt voornamelijk nog lokaal. Rijkswaterstaat wil een geïntegreerde aanpak vanuit een aantal regionale verkeersmanagementcentrales. Rijkswaterstaat vroeg vhp human performance daarom grafische user interfaces voor toekomstige verkeersmanagementcentrales te ontwerpen, specificeren en prototypen.

Bedienfilosofie

De ontwerpen van vhp human performance kennen één overkoepelende bedienfilosofie voor de softwarebediening. Daarin staat de nautische kaart centraal. Op deze kaart worden diverse belangrijke gegevens geprojecteerd. Voor een eerste toetsing bouwde vhp human performance prototypen van het ontwerp.

Simulator

Het ontwerp voor de grafische interface is een volledig functioneel Programma van Eisen, geschikt voor alle medewerkers. Rijkswaterstaat bouwt in de volgende fase van het project een simulator om het ontwerp verder te testen.

Heeft u ook een bedienfilosofie voor verkeersmanagement nodig? Neem dan contact op met Herman van Veelen!

0
Servicezuil vervangt balieBediening van bruggen: hoe kan het veiliger?