in Smart Public

Sinds het brugongeval aan de Den Uylbrug is één ding duidelijk: de veiligheid rondom beweegbare bruggen moet beter. Ondanks de aandacht voor de risico’s bij het realiseren van bruggen, lukt het onvoldoende om ongevallen te voorkomen.

Themadag voorjaar 2016 in de Euromast

vhp human performance organiseerde een themamiddag waarin brugbeheerders, brugbedienaren en experts uit verschillende disciplines over dit onderwerp met elkaar in gesprek gingen.

Er blijkt behoefte aan een platform om kennis te delen tussen brugbeheerders en om structureel meer samen te werken. Zo willen we gezamenlijk komen tot een landelijk uniform bedienconcept en een integrale veiligheidsanalyse. Bovendien willen we elkaar op de hoogte blijven houden over alle ontwikkelingen en innovaties die het werk veranderen van brugwachter tot verkeersmanager. Eerste stappen zijn gezet door het opzetten van een LinkedIngroep ‘Veilige bruggen en sluizen’ en een ronde tafel gesprek met een aantal brugbeheerders. Om dit te veroorzaken zal vhp human performance hiertoe het initiatief nemen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!

0
Toekomstig verkeersmanagement op de vaarwegNieuwe Brugbediencentrale Provincie Noord-Holland