in Smart Health

Echografisten spelen een belangrijke rol bij de diagnostiek van ziektebeelden. Ze hebben een complexe taak die lichamelijk en mentaal belastend is.    

Steeds meer echografisten hebben te maken met lichamelijke klachten door hun werk. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. Het is belangrijk om te voorkomen dat medewerkers uitvallen, de werkdruk bij andere medewerkers verder toeneemt en de wachttijd voor patiënten langer wordt. Het is daarom zaak dat ziekenhuizen aandacht schenken aan deze problematiek.  

Veel factoren zijn van invloed 

De oplossing voor het probleem is echter niet zo eenvoudig. Dit komt doordat veel factoren meespelen bij het ontstaan van de klachten.  

We hebben afdelingen begeleid en gesprekken gevoerd met medewerkers en teamleiding van bijvoorbeeld Trans Thoracale Echocardiografie (TTE). Hieruit blijkt dat een aantal terugkerende factoren een rol speelt: 

  • Er is onvoldoende bewustzijn voor het “slim” uitvoeren van het werk; 
  • Er wordt vaak maar één werktechniek toegepast omdat men daarmee bekend is (een andere werktechniek aanleren kost tijd en die is er niet); 
  • Een onhandige indeling van de ruimte, meubilair dat niet past bij de werktechniek, meubilair dat niet goed wordt gebruikt of niet goed functioneert; 
  • Daarnaast ervaren medewerkers werkdruk doordat de beschikbare tijd per patiënt beperkt is, waardoor men niet de tijd neemt om de werkplek goed in te stellen en bewust een minder belastende houding aanneemt; 
  • Ook kost het maken van een kwalitatief goede echo bij een patiënten met overgewicht en minder mobiele patiënten, meer tijd en leidt dit tot een hogere belasting.  

Een integrale aanpak is nodig 

Dat er verschillende oorzaken zijn voor de hoge fysieke belasting van de echografisten, betekent ook dat er verschillende knoppen zijn om aan te draaien voor oplossingen. Ook wanneer er in eerste instantie weinig mogelijkheden lijken voor aanpassingen (bijvoorbeeld doordat de productie en beschikbare echokamers niet gemakkelijk aanpasbaar zijn). 

Het gedrag en de competenties van de echografist zijn belangrijke factoren. Niet alleen de werktechniek en vaardigheid met de systemen spelen een rol. Ook de servicegerichtheid voor de patiënt, werkplekinstelling, werkhouding en gebruikte kracht zijn aspecten die meespelen en waarin verandering mogelijk (en nodig) is om de werkbelasting te verminderen. De meest optimale werktechniek dient samen met de medewerkers te worden bepaald en getraind. Hiervoor is ruimte, tijd en (individuele) aandacht nodig. 

Deze geoptimaliseerde werktechniek is het startpunt om te bepalen hoe het werk (de organisatie en omgeving) en de techniek (uitrusting en systemen) ingericht moeten worden om de gewenste werkwijze optimaal te ondersteunen. 

vhp human performance heeft een programma ontwikkeld met interventies op alle factoren die een rol spelen bij het ontstaan van klachten bij echografisten. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Annechien Verkuyl

 

 

0