in Smart Health, Smart Industry, Smart Public

Zorgverzekeraar Menzis publiceerde twee weken geleden een nieuwsbericht waaruit blijkt dat een derde van de werknemers ontslag overweegt vanwege stress door personeelsgebrek. Dit concludeerde Menzis op basis van een onderzoek bij 1000 Nederlanders die minimaal 32 uur per week werken. De Volkskrant had een bericht over de gevolgen van stress en het verband tussen (werk)stress en hart- en vaatziekten. Het Ministerie van SZW organiseerde onlangs zelfs de ‘week van de werkstress’. Maar: hoe groot is het probleem werkstress nou eigenlijk? En wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress? En belangrijker: wat kun je er nou aan doen als bedrijf?

Werkstress in cijfers

Wanneer we in de laatste cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) kijken, zien we dat in 2017 57% van alle meldingen van beroepsziektes ziekten betreft op het psychische vlak. Hierbij worden de diagnoses overspannenheid en burn-out als vaakst genoemd. Het NCvB stelt deze klachten voornamelijk worden veroorzaakt door factoren als werkhoeveelheid, werkrelaties, werktempo en de invloed op het eigen werk. Uit cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat de kosten van verzuim door werkstress op 1,8 miljard euro liggen. Om antwoord te geven op de eerste vraag in deze blog: het probleem is groot. Sterker nog; werkstress is het grootste beroepsrisico in Nederland.

Werkdruk, werkbelasting, werkstress, werklast; wat is het nu?

Er blijkt veel verwarring te ontstaan doordat begrippen als werkdruk, werkstress, werkbelasting en werklast steeds verschillend worden gebruikt. Hoewel de begrippen op elkaar lijken, verschillen de definities. Werkdruk is iets anders dan het druk hebben op je werk. Werkdruk is een beleving en zegt iets over hoe je het werk ervaart. Dit is afhankelijk van de balans tussen enerzijds de werklast (de verhouding tussen wat het werk van je vraagt en wat je aan kunt) en anderzijds de motivatie en betrokkenheid van de werknemer. Uiteraard verschilt dit per persoon. Individuele factoren als persoonlijkheidskenmerken, opleiding, competenties, kennis en vaardigheden beïnvloeden immers voor een groot deel wat je aan kunt. Vraagt het werk te veel van je, dan is de kans groot dat dit je werkprestaties en op termijn ook je gezondheid negatief beïnvloedt. Langdurige werkdruk kan bovendien leiden tot (werk)stress en een burn-out, waardoor het risico op verzuim toeneemt. Werk je onder je kunnen, dan is het mogelijk dat je van een bore-out last ervaart. In beide gevallen spreken we van werkdruk en kunnen we stellen dat werkdruk een probleem is. Zowel medewerkers als werkgevers kunnen last van werkdruk ervaren.

Grip op werkdruk

Om de werkdruk te verminderen of beheersbaar te houden, is het belangrijk eerst te onderzoeken of er sprake is van werkdruk, hoe dit zich uit en welke factoren de werkdruk veroorzaken. Het is van essentieel belang om dit samen met de medewerkers te doen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen van de dagelijkse praktijk. Het aanpakken van werkdruk vereist in veel gevallen een verandering van het werk, de werkomgeving en het gedrag van mensen. Wees daarom alert op weerstand van medewerkers en zorg voor een aanpak waarin voldoende tijd, middelen, aandacht, energie en draagvlak is.  

Gratis Rondetafelbijeenkomst “Van werkdruk naar werkplezier”

Wil je weten of werkdruk een probleem is in jouw organisatie? Wil je een aanpak en begeleiding op maat om werkdruk te verminderen en beheersbaar te houden? Ben je op zoek naar een passende set meetinstrumenten om de werkdruk binnen je organisatie in kaart te brengen? Of wil je meer weten over hoe de begrippen werkdruk, werklast en werkplezier zich tot elkaar verhouden? Meld je dan aan voor de rondetafelbijeenkomst van werkdruk naar werkplezier in de industrie op 27 november. In deze rondetafelbijeenkomst willen we deelnemers voldoende inspiratie en bagage meegeven om werkdruk binnen het eigen bedrijf aan te pakken. Daarom gaan we tijdens de bijeenkomst (aan de hand van casussen) gezamenlijk en interactief op zoek naar een antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe zorg je voor een veilig klimaat om werkdruk bespreekbaar te kunnen maken, zodat je de belangrijkste oorzaken achterhaalt?
  • Hoe betrek je medewerkers succesvol in het onderzoeken en aanpakken van werkdruk?

Contact

Ben je niet werkzaam bij een organisatie in de industrie, maar wel geïnteresseerd in een rondetafelbijeenkomst over werkdruk? Of wil je vrijblijvend sparren over een onderzoek naar of aanpak van werkdruk? Neem dan contact op met Esmée van Kampen

0