in Geen onderdeel van een categorie

Geef uw RI&E een positievere insteek!
Het uitvoeren van een RI&E is een goede manier om inzicht te krijgen in de risico’s op de werkvloer, om vervolgens met gerichte maatregelen de veiligheid en gezondheid te verbeteren. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft daarom inmiddels een RI&E. Veel werkgevers geven echter aan dat je van een RI&E-rapport niet bepaald enthousiast wordt. Het rapport focust op wat er niet goed gaat en wordt veelal vergezeld door een lange lijst met verbeterpunten. Terwijl er vaak ook veel wél goed gaat.  

Gebruik het RI&E label als motiverende praatplaat
In het meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vhp human performance samen met werkgevers en arbokerndeskundigen een RI&E-label ontwikkeld. Het RI&E-label geeft in één oogopslag een indruk van de status van de arbeidsomstandigheden, zonder in te gaan op alle kleine details.

Het label lijkt op de bekende energielabels voor koelkasten of voedingslabels voor maaltijden. Zie het als een visuele samenvatting van de uitkomsten van de RI&E per thema (zoals fysieke belasting, fysische omgevingsfactoren, gevaarlijke stoffen of psychosociale arbeidsbelasting). Bedrijven die deelnamen aan het onderzoek gaven aan dat het label een goed inzicht geeft in de uitkomst van de RI&E en op eenvoudige wijze laat zien waar extra aandacht nodig is. Het is een eenvoudigere en intuïtievere visualisatie die gedeeld kan worden met medewerkers en management en deze groepen beter informeert en betrekt bij de RI&E. Daarbij gaven werkgevers aan dat het hen prikkelt om met de aandachtspunten aan de slag te gaan of zelfs om een stap extra te zetten.  

 

Hoe werkt het?
Bovenstaande afbeelding toont het RI&E-label. Scoor je een groene A, B of een C dan ben je goed bezig, waarbij een A beter is dan een C. Behaal je een rode D of E score, dan is er nog werk aan de winkel. Het label laat zowel de positieve als negatieve punten zien.  

Let op! Met het label alleen ben je natuurlijk nog niet klaar met je RI&E. De risico’s en bijbehorende maatregelen zijn er nog steeds en moeten worden opgepakt, maar het label laat wel zien waar je als bedrijf de boel op orde hebt. Het RI&E-label is met name geschikt om op een eenvoudige en begrijpelijke wijze medewerkers, OR of directieleden te informeren over waar in het bedrijf de veiligheidsrisico’s liggen. 

Kan ik het RI&E label toespitsen op mijn bedrijf?
Ja. De thema’s op de verticale as kunnen aangepast worden aan de bedrijfstak of de focus van de RI&E. Zo is het label ook toe te passen op een verdiepende RI&E. In plaats van een score per thema, kan voor elk deelgebied binnen een bepaald thema een score worden gekozen. Met fysieke belasting als voorbeeld betekent dit dat tillen en dragen, duwen en trekken, trillingen, statische werkhoudingen, repeterende bewegingen en energetische belasting apart worden beoordeeld en gescoord. 

Hoe kan ik het RI&E label toepassen?
Als je geïnteresseerd bent in een RI&E-label voor jouw bedrijf, of als je meer wil weten over het RI&E-label, kun je contact opnemen met Guido te Brake. Hij vertelt je er graag meer over.  

0