in Smart Public

Verhalen zijn de hoeksteen van de menselijke ervaring. Ze brengen de geschiedenis, teksten, afbeeldingen en het werk van mensen tot leven. Een verhaal stelt ons in staat om iemand te kunnen begrijpen, van gedachten te wisselen, te inspireren en te leren. En ook om emoties te delen. De boodschap komt pas echt tot leven als we er een verhaal van maken.

Doordringen tot de kern en samenhang vinden

Omdat het verhaal zo’n krachtig middel is, passen wij het bij uiteenlopende vraagstukken toe. We noemen dit story telling. Dit doen bijvoorbeeld om tot de kern door te dringen van problemen, samenhang te vinden in oorzaken en gevolgen of bij het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen.
We brengen mensen met een verschillende achtergrond en rol bij elkaar. Samen maken zij het verhaal waardoor veel inzicht en een sterke samenhang ontstaat. Dit verhaal geeft zicht op de toekomst en de activiteiten die nodig zijn om die te realiseren. Ook veranderingen worden begrijpelijk voor anderen. Story telling bespaart ook veel werk, want je hoeft niet alle varianten uit te werken. Het verhaal geeft een duidelijke denkrichting en leidt tot de gewenste aanpak. Bovendien ontstaat tijdens story telling draagvlak voor verandering

Veiligheid vergroten met Security Story Telling en databronnen

We passen de kracht van het verhaal ook toe bij veiligheidsvraagstukken in de leefomgeving. vhp human performance en TriOpSys hebben hiervoor samen een software-oplossing ontwikkeld: SecuRadar.
Met Security Story Telling wordt een mindmap van het vraagstuk opgebouwd. Belangrijke factoren worden met beschikbare databronnen gekoppeld waarna data-analyses mogelijk zijn. Deze inzichten dragen bij aan het veiligheidsbeleid. Story telling is daarmee een krachtig middel om veel verschillende mensen te laten samenwerken aan het oplossen van complexe, domein overstijgende vraagstukken. Kortom, Kortom, SecuRadar combineert de kracht van het verhaal met de kracht van technologie. In 2016 is SecuRadar door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uitgeroepen tot winnaar van de SBIR innovatiewedstrijd.

Wilt u ook de voordelen van een goed verhaal ervaren?

Neem dan contact met ons op. We laten u graag zien hoe u met story telling complexe vraagstukken kunt oplossen.

0
Teamflow bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat u het beste uit uw team haalt.