in Smart Public

Heeft u dat ook wel eens, een onderbuikgevoel dat er iets gaande is in de stad waar u woont? Veiligheidsprofessionals bij gemeenten hebben dat gevoel regelmatig. Zij zijn dan ook iedere dag aan het werk om de leefbaarheid en veiligheid van wijken en steden te verbeteren. Zij gaan de wijk in, spreken bewoners, doen analyses, brengen veiligheidsvraagstukken in kaart, bedenken aanpakken en laten die uitvoeren.

Veiligheid en leefbaarheid

Werk genoeg, want er gebeurt nogal wat in en stad. Van fietsendiefstal tot woninginbraken, van hennepkwekerijen tot illegale verhuur, witwassen, verwarde personen, fraude en ondermijning en ga zo maar door. Allemaal veiligheidsvraagstukken die meer of minder in de stad kunnen spelen, met een grote invloed op de veiligheidsbeleving van de wijkbewoners. Ga daar maar eens aan staan als professional.

Security Story Telling

Het analyseren van veiligheidsvraagstukken in een wijk is zelfs voor professionals niet eenvoudig. Om te achterhalen wat er precies gaande is, wie daders kunnen zijn en welke factoren een rol spelen is vaak een grondige analyse nodig. Daarvoor hebben wij Security Story Telling ontwikkeld. Dit is een unieke werkwijze waar een interdisciplinair team een veiligheidsvraagstuk aan de hand van een verhaallijn analyseert om zo tot nieuwe inzichten te komen.

CCR summit 2017

Security Story Telling is de werkwijze die wordt ondersteund door SecuRadar, een software applicatie die vele databronnen aan elkaar kan koppelen en op een kaart inzichtelijk maakt. Wij hebben dit ontwikkeld samen met TriOpSys. Dankzij Security Story Telling weten veiligheidsprofessionals welke databronnen te selecteren en hoe ze te combineren. Tijdens de CCR Summit 2017 hebben we enthousiaste reacties op onze presentatie over SecuRadar mogen ontvangen. In het magazine CCR Summit 2017 staat verder uitgewerkt hoe Security Story Telling in zijn werk gaat.

Wilt u Security Story Telling ook eens bij uw organisatie uitproberen? Neem dan gerust contact op met Guido te Brake.

0