in Smart Industry

Het inventariseren en evalueren van risico’s (RI&E) wordt in het algemeen gezien als een saaie, en tijdrovende verplichting. Want het moet van de Arbowet. En wat levert het op? Een dik pak papier waar men door de bomen het bos niet meer ziet? Maar waarom van de nood geen deugd maken?

RI&E teams

Een voorbeeld. Een klant met een grote facilitaire afdeling en vele verschillende soorten werk in verschillende omstandigheden heeft een probleem: er is geen RI&E. In plaats van de RI&E uit te laten voeren door een externe deskundige werden teams ‘veilig en gezond werken’ gevormd. In interactieve bijeenkomsten werd aandacht besteed aan risicoherkenning en veiligheidsbewustzijn. Ook had effectief samenwerken en elkaars kennis en vaardigheden benutten voortdurend de aandacht. Voor de leidinggevenden en de managers van de leidinggevenden werden vergelijkbare sessies georganiseerd.

Interne deskundigheidsbevordering

Het zelfvertrouwen binnen de teams groeit, de teams worden steeds meer zelfsturend. Vragen als ‘kan ik dit wel?’ en ‘hier heb ik toch helemaal geen tijd voor?’ worden minder vaak gesteld. Geleidelijk neemt aandacht voor veilig en gezond werken als onderdeel van het dagelijkse werk toe. Bovendien gaat er een olievlekwerking uit van deze aanpak. Collega’s van de teamleden zien de ontwikkeling en willen hier ook een bijdrage aan leveren.

Managementtool

Inmiddels ligt er per team een plan van aanpak die aan de wet voldoet. Belangrijker: een plan van aanpak waarin de teams zich herkennen. En daarmee is het een waardevol instrument welke als managementtool kan worden gebruikt. Geen brandjes blussen maar duurzaam werken aan veiligheid en gezondheid. Natuurlijk regeert de waan van de dag ook in deze organisatie. Veranderen is ook niet een kwestie van een eenmalig ‘kunstje’. Veranderen is een kwestie van lange adem.

Nieuwsgierig geworden naar een leuke en waardevolle RI&E? Neem gerust vrijblijvend contact op met Hetty Vermeulen.

0
De factor mens bij Lean Six Sigma