in Smart Health, Smart Industry, Smart Public

Uit een onderzoek door de Universiteit van Tilburg onder 5000 respondenten uit heel Europa is gebleken dat thuiswerken loont! Het onderzoek, dat vooral is gericht op productiviteit en welzijn, toont aan dat mensen meer voor- dan nadelen ervaren door thuiswerken. Mensen zijn vooral blij met de eigen regie over de werkdag en zijn minder blij met de vele uren beeldscherm-gebonden werkzaamheden.

Belangrijkste conclusies waren:

  1. Er bestaat geen universele aanpak voor thuiswerken. Een aanpak moet situationeel zijn en ruimte bieden voor de individuele behoeften.
  2. De voordelen wegen sterk op tegen de nadelen. Bovendien liggen de voordelen zowel op het harde (productiviteit) vlak als het zachte (welzijn) vlak.
  3. Door gericht te kijken naar het soort werk, de daarbij passende werkplek én de juiste tools, zijn de belangrijkste nadelen eenvoudig te minimaliseren.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek geven waardevolle handvatten om een goed onderbouwde invulling te geven aan het nieuwe werken, waarbij het thuiswerken een meer structurele rol zal krijgen. Tevens worden de gevolgen op het mentale en sociale vlak benoemd. Wat echter niet voldoende aandacht krijgt zijn de gevolgen op het gebied van fysieke belasting. Lees hier meer over in de blog van mijn collega Joep Goverde.

Is uw organisatie bezig met de invulling van Het Nieuwe Werken 2.0? Wilt u als werkgever een wezenlijke bijdrage leveren aan het werkgeluk van uw medewerkers maar weet u niet goed waar te beginnen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Hetty Vermeulen om eens te sparren over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

0
Nekpijn