in Smart Public

In veel werkomgevingen zijn camerabeelden een belangrijke informatiebron. Observanten bij cameratoezicht, brugbedienaars, verkeersleiders voor de snelwegen, beveiligers bij een penitentiaire instelling, allen zijn afhankelijk van camera’s voor het leveren van een goede prestatie in het werk. Maar wat als zij iets over het hoofd zien? Ligt dat dan aan de mens die naar de beelden kijkt of is er misschien niet goed nagedacht over de manier waarop de beelden gepresenteerd worden?

Met behulp van eye tracking evalueert vhp human performance op een objectieve manier uw camerafilosofie, de cameraopstelling in het veld en de presentatie van camerabeelden op de werkplek. Een impressie van een onderzoek dat we uitvoerden naar de camerafilosofie bij brugbediening op afstand, ziet u in onderstaande video.

Ook is het mogelijk om de mensen bewust te maken van hun uitkijkstrategie en ze daarin te trainen. Want goed waarnemen is een vak dat je moet leren.

0
Terugblik themadag brugbedieningSamenwerken aan een Veilig Nederland