in Smart Public

Oog voor blinde vlekken?

In het prachtige Muntgebouw in Utrecht heeft op 6 april heeft de themamiddag “Bediening van bruggen: oog voor blinde vlekken” plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend. Met circa 150 mensen zijn er nieuwe inzichten gedeeld over brugbediening, vonden er discussies plaats en zijn er onderling nieuwe relaties gelegd.

Camerafilosofie

De dag begon met een plenair deel waarin provincie Zuid-Holland de resultaten presenteerde van een door vhp human performance uitgevoerd onderzoek naar verschillende camera-filosofieën. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van eye tracking. Zo kon achteraf gecontroleerd kon worden wat de brugwachters daadwerkelijk op de camerabeelden had gezien en wat niet. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek was dat bij de huidig gebruikte camera-filosofie de camerabeelden op de meest efficiënte manier bekeken kon worden. De conclusies gaven stof tot nadenken en met de zaal samen werd gediscussieerd over de resultaten. Provincie Zuid-Holland heeft toegezegd meer resultaten te delen via een film die beschikbaar zal komen op YouTube.

Brugwachtercompetenties

Daarna presenteerde gemeente Zaanstad hun aanpak om alle brug- en sluiswachters te keuren op competenties. In de zaal ontstond een discussie of dit wellicht een verplicht gesteld zou moeten worden in de toekomst.

Innovaties

Tijdens de pauze was er een markt waar verschillende stands van bedrijven bezocht konden worden die producten of methoden presenteerden. Zo kon de eye trackingbril ter plekke uitgeprobeerd worden, wat veelvuldig werd gedaan bij Validators. Een nieuwe innovatieve meldtafel van Creon en Inter was te bezichtigen. Je kon je competentieprofiel kort laten checken bij de Human Company en de simulator scenariotrainingen van Movares/Waternet kon ter plekke uitgeprobeerd worden.

Workshops en discussie

In het tweede deel van de middag ging de groep uiteen om verschillende workshops bij te wonen. Zo kon er nagedacht worden over de zin van een toekomstige app waarmee je je kunt aanmelden voor een brug op basis van GPS? Ook werd de voortgang gedeeld over de vernieuwing van de NEN 6787, de norm voor het ontwerpen van beweegbare bruggen. Ook werden er nieuwe inzichten gedeeld over scheepsongevallen registratie en integrale veiligheidsanalyse. Aan het einde van de middag werd er gediscussieerd over stellingen die het publiek gedurende de dag zelf had kunnen inbrengen. Zo ontstonden discussies over hoeveel verantwoordelijkheid een brugwachter moet hebben en welke middelen hij of zij daarbij nodig heeft, dat meer standaardisatie in Nederland gewenst is, dat uitvoerend personeel betrokken moet worden bij aanpassingen of nieuwbouw van objecten en of een keuring van brugwachters verplicht moet worden gesteld of niet.

Meer oog voor blinde vlekken

Tijdens de borrel konden mensen elkaar persoonlijk ontmoeten en werd er goed genetwerkt. Al met al een zeer geslaagde dag, met dank aan de organisatie Water ontmoet Water en vhp human performance. Samen hebben zij het mogelijk gemaakt dat mensen uit heel Nederland elkaar konden ontmoeten en van elkaar konden leren over brugbediening. Hopelijk hebben we hierdoor in de toekomst meer oog voor blinde vlekken.

0
Maas and more efficiënt, veilig en met plezier werken in een iCentraleZicht op camerabeelden door eye-tracking