in Smart Industry

Uitkeringsinstantie UWV concludeerde in juni van dit jaar al dat het aantal arbeidsongeschikten in 2016 opvallend is toegenomen. De instroom in de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, groeide in 2016 met 12 procent. Er kwamen ruim 4.000 arbeidsongeschikten bij, de grootste stijging sinds 2010. Uit een recent artikel uit Trouw blijkt daarnaast dat ook dit jaar het aantal arbeidsongeschikten snel blijft stijgen.

Langer werken met fysieke problemen

Een volledige verklaring voor de stijging in arbeidsongeschikten had het UWV destijds niet. Het UWV voert hiertoe het onderzoek ‘Wat is er aan de hand met de WIA’ uit. Hoewel dit onderzoek nog niet is afgerond, speelt volgens Trouw de groei van het aantal afgekeurden in de laatste fase voor het pensioen een grote rol. Voor 55-plussers is de kans om arbeidsongeschikt te worden ongeveer tien keer zo groot als voor werknemers onder de 25 jaar. Waar voorheen oudere medewerkers met gezondheidsproblemen vervroegd stopten met werken rond hun 60ste, blijven mensen tegenwoordig ondanks fysieke problemen doorwerken.

Goede arbeidskrachten zijn nodig

Als Nederland wil blijven concurreren in de wereldwijde economie, zijn goede arbeidskrachten nodig. Hiervoor is het van belang dat we ervoor zorgen dat mensen gezond, veilig en productief kunnen werken. Maar hoe bevorderen we duurzame inzetbaarheid terwijl de bevolking vergrijst, mensen langer doorwerken en disruptieve technologieën vragen om nieuwe vaardigheden?

Denk vooruit

Belangrijk is om tijdig na te denken over duurzame inzetbaarheid. Dus voordat uw medewerkers beginnen te ‘piepen en te kraken’. Denk daarbij aan het in kaart brengen van de fysieke en mentale werkbelasting van de verschillende functies en werkzaamheden binnen uw bedrijf. En hoe u te hoge werkbelasting kunt verlagen. Aan de andere kant is het op peil brengen of houden van de belastbaarheid van uw medewerkers van belang. Ook de medewerkers zelf dragen hier verantwoordelijkheid voor.

Tijdig aandacht voor dit onderwerp helpt om medewerkers voor uw bedrijf duurzaam inzetbaar te houden.

Heeft u ook behoefte aan inzicht in de belasting van het werk en de belastbaarheid van uw medewerkers? Wilt u advies over duurzame inzetbaarheid in uw eigen bedrijf? Neem contact op met Hetty Vermeulen.

0