in Smart Industry

De afgelopen maanden was in de media en politiek weer veel discussie over het nieuwe pensioenakkoord. De zogenaamde ‘zware-beroepenregeling’ is hierin een heet hangijzer. Als bouwvakker of stratenmaker met een versleten rug is het fysiek niet meer verantwoord om langer door te werken. Echter, door de verhoging van de AO-leeftijd komen deze werknemers voor een dilemma te staan. Eerder stoppen met werken is vaak financieel onhaalbaar en omscholen is niet altijd een optie. ‘Gewoon’ doorwerken met een versleten rug vraagt wel erg veel van deze medewerkers.

Structurele oplossingen zijn noodzakelijk

Geen wonder dat de vakbonden zich hard maken voor deze groep tijdens de ‘Mars van de Zware Beroepen’ en zijn er stakingen gepland op 18 maart. Wat mij opvalt in deze discussie is dat het vooral gaat over de financiële oplossing voor de mensen die nu buiten de boot dreigen te vallen. Natuurlijk moet er een eerlijke regeling komen voor deze medewerkers. Maar om tot een structurele oplossing te komen is het essentieel dat we zorgen dat dit probleem in de toekomst niet meer bestaat. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Het advies van de Gezondheidsraad over gezond en langer doorwerken richt zich vooral op de eigen regie van medewerkers en de flexibilisering van de pensioenleeftijd. Maar zijn we er dan? Helaas niet.

Technologie dient de mens

Hoe zorgen we ervoor dat de zware beroepen lichter worden, zonder dat de productiviteit wordt aangetast? Kort samengevat: door de technologie af te stemmen op de mens. De NOS reportage over de Porsche-fabriek in Duitsland die vorige week werd uitgezonden tijdens het 8-uur journaal is hier een mooi voorbeeld van:

De Porsche-fabriek in Leipzig is vooruitstrevend op het gebied van het benutten van technologische mogelijkheden om leeftijdsgebonden problemen op te lossen. Het gehele productieproces is zodanig aangepast dat de technologie volledig op de mens is afgestemd. Hiermee wordt het werk letterlijk lichter gemaakt. De technologie stelt mensen in staat om gezond en veilig te werken, waardoor ze langer en prettiger aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Door op tijd te investeren in technologie worden problemen in de toekomst voorkomen.

Kwaliteiten optimaal benutten

Om technologie succesvol in te zetten in de industrie is het essentieel dat de werkprocessen zodanig zijn ingericht dat zowel de kwaliteiten van medewerkers als de technologie optimaal worden benut. Dit vraagt om afstemming van technologie, human factors en duurzame inzetbaarheid.

Hoe kan technologie de inzetbaarheid van uw medewerkers verbeteren? 

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden, uitdagingen en kansen voor uw organisatie. In een vrijblijvend gesprek staan we stil bij uw huidige werkprocessen. Samen verkennen we hoe uw medewerkers nu en in de toekomst gezond en veilig kunnen blijven werken. Bovendien ondersteunt de overheid deze initiatieven met een subsidieregeling. U leest daar meer over in onze blog. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Dorst.

0