in Smart Industry

Vernieuwing in de industrie, robotisering, technologisering, digitalisering. We horen, spreken en lezen er steeds vaker over. Nieuwe technologie biedt de industrie immers nieuwe kansen. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en worden vernuftiger. De stappen die de Nederlandse industrie wil zetten gaan niet zonder technologisering. De maatschappij vraagt er om. En de technologisering kan organisaties én mensen helpen in het werk. Maar hoe we er goed mee om gaan is voor velen nog niet zo makkelijk in te vullen.

Er is ontzettend veel in beweging en technologie maakt van alles mogelijk. Het is zaak de juiste keuzes te maken en te zorgen dat mensen begrijpen hoe je technologie kunt benutten. En hoe je als mens omgaat met technologie en deze leidt, zodat ze bijdraagt aan prettig, veilig, gezond én efficiënt werken.

De banen van de toekomst

Even beginnen met een MT nieuwsbrief van vorige week. De titel en het bericht triggeren mij: “Robotisering: banen verdwijnen maar er komen nieuwe voor terug”. De robots komen eraan, maar dat is geen reden voor paniek op de arbeidsmarkt. In een rapport van het WEF wordt aangegeven dat nu 29 procent van het werk door machines wordt uitgevoerd en 71 procent door mensen. In 2022 zal die verhouding al op 58 procent door mensen en 42 procent door machines liggen. Hoewel nieuwe technologieën, automatisering en robotisering banen doen verdwijnen, schat het WEF dat er netto een hoop banen bijkomen. In 2022 zullen 75 miljoen bestaande banen verdwijnen en overgenomen worden door machines. Maar er komen ook 133 miljoen nieuwe banen bij. Als voorbeeld van ‘nieuwe’ banen noemt het WEF bijvoorbeeld ontwikkelaars van apps, dronebestuurders en mensen die patiënten via computers kunnen monitoren.

De maatschappelijke en industriële transitie vragen om een “wij” en “ik” benadering

De technologische transitie is ook een maatschappelijke transitie. Dit werd vanuit verschillende invalshoeken belicht op de Dag van de Industrie begin september 2018. Stappen maken in het realiseren van technologische vooruitgang vraagt keteninspanningen en nieuwe manieren van samenwerken tussen leveranciers en bedrijven; een “wij” benadering.

Wat gaan wij over een paar jaar van de technologische en maatschappelijke transitie zien? Wat gaat het ons brengen? Wat wij in ieder geval willen, is zorgen dat mensen: de technologische vooruitgang kunnen volgen, de technologie kunnen inzetten en voor zich kunnen laten werken, vooral blij worden van (de meerwaarde van) technologie.

Waar gaat het dan om? Naast de “wij” benadering is ook een “ik” benadering van belang. Op persoonlijk vlak vraagt technologische transitie immers ook om verandering. Het is van belang dat leidinggevenden en medewerkers zelf verantwoordelijkheden nemen om te ontwikkelen. Het werd mooi gezegd op de Dag van de Industrie: “Vandaag de dag moet je wel 10 keer in je leven verzinnen wat je wilt worden”.

Wij zien dit soort thema’s ook bij onze opdrachtgevers. Nieuwe manieren van samenwerken eigen maken, continu leren en ontwikkelen: het vraagt om een nieuwe manier van leiderschap en eigenaarschap.

Continu ontwikkelen en groeien

Dit werd ook op het Congres Duurzame Inzetbaarheid belicht. Passen de “21st century skills” eigenlijk wel bij “21st century needs” van mensen? Hoe kan de werkcontext beter aansluiten bij wat mensen willen en nodig hebben? Dan kom je op een aantal kernelementen (de vijftrapsraket van Aukje Nauta) voor duurzame verandering en ontwikkeling in je organisatie:

  • Maatwerk: er bestaat geen ‘one size fits all’ programma. Het gaat om maatwerk en het inbedden van nieuwe manieren van werken en nieuw gedrag in de dagelijkse praktijk.
  • Verbinden en mensen betrekken: veranderen raakt de mensen die samen de organisatie vormen: directie, management, middenkader en medewerkers. Betrek mensen op team- en individueel niveau.
  • Dialoog: ga in gesprek. Belicht samen een vraagstuk van meerdere kanten. Bespreek wat het voor jou persoonlijk betekent en voor anderen. En hoe je verbeteringen vormgeeft.
  • Autonomie: zelf kunnen bepalen hoe je werkt is een steeds belangrijkere behoefte. Het leidt als het goed gaat tot flow: een modus waarin je opgaat in je werk en goed presteert. Ook bepalen wanneer je rust neemt is een belangrijke factor, voor herstel en ontwikkeling.
  • Leerruimte: dit gaat vooral om tijd, denk hierbij aan 80% werken en 20% tijd om te leren. Bovendien gaat het erom als organisatie mensen de ruimte te bieden om te experimenteren.

Succesvol veranderen

Transitie op vele vlakken. In de fysieke werkomgeving én de sociale werkomgeving. Banen veranderen. Werkprocessen veranderen. Interacties tussen mensen en systemen veranderen. De ene verandering brengt vaak een andere verandering met zich mee. Dat vraagt om steeds blijven ontwikkelen. Hoe ga je dat behappen als organisatie? En als medewerker?

Wij begeleiden organisaties in verandertrajecten waar dit soort aspecten in combinatie spelen. We benaderen dit integraal, zo krijgen organisaties inzicht in wat er speelt. We zorgen voor een goede afstemming tussen mens, systemen, werkomgeving, organisatie, cultuur en gedrag. En ondersteunen in het realiseren wat je nodig hebt als medewerker en als organisatie en zorgen dat je zelf gaat herkennen aan welke knoppen je moet draaien om dit te realiseren en te borgen.

Ook succesvol veranderen? Neem contact op met Guido te Brake.

0