in Smart Industry

In de Gloeierij van TATA Steel werken vijf ploegen volcontinu. De ovenmannen, kraandrijvers en consolisten ervaren fysieke en mentale klachten. Breng de oorzaak in beeld en realiseer oplossingen.

Projectmatig denken en werken

Elke ploeg bestaat uit een consolist, twee kraandrijvers en twee ovenmannen die gloeiovens aan- en afkoppelen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van ergonomische knelpunten en dat er een moppercultuur was in samenhang met onvoldoende aansturing vanuit het management. De essentie van de gekozen aanpak is dat de medewerkers geleerd hebben projectmatig te denken en te werken.

Eigenaarschap bij het oplossen van de knelpunten

Door medewerkers zelf zijn onder begeleiding van vhp human performance knelpunten in kaart gebracht. In een stuurgroep met het management werd besloten welke projecten uitgevoerd worden, met welk budget en met welk resultaat. Er zijn vervolgens door zes projectgroepen zes projecten uitgevoerd. Steeds met goede resultaten, zowel op technisch, organisatorisch als gedragsmatig gebied. De medewerkers bleven op de hoogte van de projectresultaten, onder meer via een flatscreen in hun sociale ruimte.

0
Veilig werken in lastige situatiesSamen met Sitech aan de wieg van Bosch Crisismaster