in Smart Industry

We komen het in de praktijk regelmatig tegen: productielijnen die technisch gezien volgens de arbo-normen zijn ontworpen, maar toch niet lekker lopen. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds storingen, hulpmiddelen worden niet gebruikt, of er wordt niet soepel en/of veilig samengewerkt. Voor een goed lopende lijn is duidelijk meer nodig. Veilig en gezond werken én beter presteren bereik je door het juiste samenspel tussen lijn, mens en organisatie. Wij noemen dat Smart Work Design (SWD).

In Smart Work Design ontwerpen we de ideale match tussen de mogelijkheden van mens, techniek en organisatie. We houden de ambitie en de doelen van de organisatie daarbij goed in het oog. We verbeteren het werk, de werkplekken en de prestaties.

Smart Work Design leidt tot rendement op meerdere niveaus:

• Hogere productiviteit met lagere kosten
• Duurzaam minder verzuim
• Meer werkplezier bij de medewerkers

15% van de werknemers verzuimt vanwege klachten aan het bewegingsapparaat, gemiddeld vaak tot meer dan 40 dagen per verzuimmelding. Het ziekteverzuim neemt toe naarmate de belastende omstandigheden hoger zijn. Bron: Arbobalans 2018

Smart Work Design Scan

Herken je onderstaande situaties?
• Er worden onnodig fouten gemaakt
• Er zijn veel storingen
• Er wordt onnodig werk verricht
• Medewerkers werken niet prettig samen

Dan is het wellicht tijd voor de Smart Work Design Scan, onze integrale benadering om uw productielijn door te lichten en te verbeteren. Binnen een week heeft u inzicht in de verbeterkansen van uw lijn.

Dag 1: Quick scan
We doen een snelle scan van de lijn, op zoek naar kansrijke verbeterpunten. Aan het eind van de dag bespreken we samen met jou de resultaten. Aan de hand daarvan geef je een “go” als je besluit om er werk van te maken.

Dag 2-5: Smart Work Design Scan
De gevonden punten worden nader onderzocht en we bedenken oplossingen voor verbetering. We betrekken de medewerkers waar nodig. Aan het eind van de week presenteren wij een integraal advies.

Deskundigheid

De scan wordt uitgevoerd door een passende mix van onze adviseurs. We hebben verschillende expertises in huis, waaronder organisatiedeskundigen, gedragspsychologen, veranderkundigen, bewegingswetenschappers, ergonomen, industrieel ontwerpers en veiligheidskundigen. Onze adviseurs zijn opgeleid in Lean Six Sigma.

Verbeter het werk, de werkplek én de prestatie van de medewerkers. Daar gaan we voor!
Heeft u interesse? Vraag dan een oriënterend gesprek aan met Hetty Vermeulen (06 2613 6126) en Jan Legters (06 4905 2530).

0