in Smart Industry

Twee jaar zonder ongevallen met verzuim is geen reden voor bierbrouwerij Dommelsche om de aandacht voor veiligheid te laten verslappen. Integendeel: de sleutel tot dit succes is juist de continue aandacht voor veilig werken.

Safetyday in Dommelen

Op de Safetyday in Dommelen stond dit jaar veilig werken in ‘lastige’ situaties centraal. In kleine groepen werden praktijkcases behandeld. Vaak bleek dat interpretatieverschillen van regels en ervaren werkdruk ten grondslag liggen aan de keuze van de medewerker om onveilig te werken. Alle medewerkers herkenden de ingebrachte casuïstiek. In een open sfeer van ‘niet oordelen, maar begrijpen’ zijn met elkaar oplossingen geformuleerd over hoe in deze concrete situaties wél veilig gewerkt kan worden. Vhp heeft deze sessies in nauwe samenwerking met de ES-manager (Mirelle Beekmans) voorbereid en uitgevoerd. Alle operationeel leidinggevenden, multi-operatoren en de medewerkers met aandachtsgebied veiligheid zijn gedurende het hele proces betrokken geweest.

0
De factor mens bij Lean Six SigmaVerbetering eigen werk bij TATA steel