in Smart Health

Door personeelstekorten en een hoog verloop van verpleegkundigen en verzorgenden, is de werklast in de zorg hoog en ervaren medewerkers een hoge werkdruk. Door in te zetten op het verlagen van de ervaren werkdruk, zorg je ervoor dat medewerkers de hoge werklast beter aan kunnen. En dit doe je door aandacht te schenken aan de sociale buffers, zoals de sociale steun van leidinggevenden en creëren van herstelmogelijkheden, en de regelmogelijkheden, zoals autonomie en participatie bij besluitvorming. In de praktijk zien we vaak dat er onvoldoende wordt stilgestaan bij het belang hiervan, of dat het vanwege de druk niet wordt gedaan. Maar juist het creëren van de sociale buffers en vergroten van regelmogelijkheden kan bijdragen aan een prettige werkomgeving waarin medewerkers willen blijven werken. Wij zijn van mening dat je door te investeren in de medewerkers en de omgeving waarin ze werken, de ervaren werkdruk, ondanks de hoge werklast, toch kan verminderen.

Participatie bij besluitvorming over zaken die medewerkers aangaan

Wat ik regelmatig zie, is dat medewerkers onvoldoende worden betrokken bij het maken en implementeren van plannen. Of het nu om aanschaf van een hulpmiddel, een verandering van het rooster of een nieuwe indeling van de werkruimte is. Regelmatig komt het voor dat de keuzes al van bovenaf gemaakt zijn en dat medewerkers voor de bühne, of helemaal niet betrokken worden. Ook al had je met je plan de beste bedoelingen, zonder medewerkers te betrekken en het plan met hen te maken, sta je met 1 – 0 achter. Daarnaast komt het maar al te vaak voor dat de maatregelen niet passen bij de behoeftes van de medewerkers. En dat leidt tot irritatie. Dit voorkom je door gezamenlijk het plan te bedenken.

Steun leidinggevende en collega’s

Ga echt met je medewerkers in gesprek. Heb oprechte interesse en begrip voor de ervaringen, problemen en behoeftes van medewerkers.
En dit kan ook binnen de huidige structuren. In de zorg zijn werkoverleggen nog al eens een verplicht nummertje, en dat is zonde. Zo’n overleg is een mooi moment om het werk en de werksituatie te bespreken. Wat hebben de medewerkers nodig bij de uitvoer van het werk? Waardoor ervaren ze werkdruk? Hoe uit werkdruk zich bij een ieder? Hoe kan je elkaar ondersteunen? Als je weet waar de ander behoefte aan heeft, kan je de juiste steun geven. En dat draagt weer bij aan het verlagen van stress van medewerkers.

Herstelmogelijkheden

Diverse aspecten van het werk in de zorg maken het werk inspannend. Denk aan hoge mate van concentratie, fysiek zwaar werk, soms eentonig werk. Het is belangrijk om tijdig rust te nemen en te kunnen herstellen, bijv. na een aantal behandelingen of onderzoeken. Vaak zie je dat door de lange wachtlijsten en het personeelstekort er continu productie wordt gedraaid, terwijl je door frequent korte pauzes tijdens het werk te nemen, het werk beter aan kan.
Door in te zetten op deze factoren en zaken net anders te doen dan gewend, kan je een prettige werksfeer creëren en een impuls geven aan het verlagen van de werkdruk! Bovendien word je een aantrekkelijkere werkgever als de sfeer en samenwerking binnen een team goed is.

0
Teamflow bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat u het beste uit uw team haalt.