in Smart Public

In een serie van drie blogs bespreken we de voor- en nadelen van verschillende inrichtingen en organisatievormen van een centrale waarin Multidomeinbediening is toegepast. We bespreken achtereenvolgens drie concepten van Multidomeinbediening:

  • Deel 1: ‘Working apart together’
    In dit concept kunnen alle operators alle taken in de centrale uitvoeren.
  • Deel 2: ‘Dedicated domain experts’
    Op elk domein werken specialisten. Binnen dit domein verdelen de experts de taken onderling.
  • Deel 3: ‘Multi domain teams’
    Voor elk domein is een team verantwoordelijk. In dit team zitten specialisten en multi-inzetbare medewerkers.

Nederland heeft diverse centrales voor het monitoren van wegen, vaarwegen, tunnels en openbare ruimten. Vanuit deze centrales worden bijvoorbeeld bruggen en sluizen bediend. Techniek maakt het mogelijk om deze taken steeds meer te integreren en te combineren. We noemen dit Multidomeinbediening. Een voorbeeld hiervan is het publiek-private programma iCentrale van MaaSandMore waarin wordt toegewerkt naar volledig geïntegreerde centrales. Hoe is zo’n centrale georganiseerd en hoe ziet dit er dan uit? Hieronder bespreken we de situatie waarin de domeinen volledig geïntegreerd zijn.

Deel 1: ‘Working apart together’

De centrale is bemand met operators die in alle domeinen uit de voeten kunnen. Daardoor kunnen alle oproepen, bedieningen en andere taken verdeeld worden over alle operators. Het voordeel van deze manier van organiseren is de hoge efficiëntie. Er zijn relatief weinig operators nodig, omdat alle taken door iedere operator opgepakt kunnen worden. Dit type organisatie is uitgewerkt in het programma iCentrale. De bedienfilosofie voor iCentrale is als landelijke standaard door vhp ontwikkeld.

Uitdagingen

Naast de voordelen zijn er ook uitdagingen bij Multidomeinbediening. Het kan zijn dat de taken in een centrale heel divers zijn. Operators kunnen een voorkeur hebben voor bepaalde taken waardoor ze de ene taak beter uitvoeren dan de andere taak. Daarnaast is het voor sommige taken nodig dat je ze vaak uitvoert om de vaardigheden te blijven beheersen. Als de centrale veel domeinen omvat, kan het een uitdaging zijn om alle operators op alle vlakken getraind te houden. Deze organisatievorm is daarom alleen geschikt als de taken niet te complex zijn en er weinig ervaring nodig is om ze uit te voeren.

Inrichting

Omdat in principe geen samenwerking nodig is tussen de operators, vraagt dit geen randvoorwaarden voor de inrichting. Van belang is wel dat operators weinig last hebben van elkaars mondelinge communicatie. We raden daarom aan dat operators minimaal 3,5 meter van elkaar af zitten. De afbeelding bij deze blog geeft een impressie van een compacte indeling van een centrale volgens het concept ‘Working apart together’.

0