in Smart Public

Technologische ontwikkelingen helpen ons het werk te vereenvoudigen en te vergemakkelijken. Zo vinden processen steeds vaker geautomatiseerd plaats. Mensen krijgen de juiste informatie op het juiste moment aangeboden. Systemen geven bij afwijkende situaties zelf aan wanneer een menselijke actie wordt verwacht. We zien vaak dat de taken die overblijven voor mensen vooral gericht zijn op het ingrijpen als het uit de hand dreigt te lopen.

Waarnemen steeds vaker een kritieke factor

Mensen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid waarbij hoge eisen worden gesteld aan hun waarneming. Denk bijvoorbeeld aan camerabewaking in een penitentiaire instelling, kwaliteitscontrole in een voedselverwerkende industrie, radarbegeleiding van de scheepvaart. En ook aan het beoordelen van scans en röntgenfoto’s, besturen van professionele drones op afstand, procescontrole in een kerncentrale, speltoezicht in een casino, brug- en sluisbediening. U kent vast nog meer situaties waarin waarneming een essentiële factor is.

vhp ontwikkelt waarnemingstactieken voor beroepen waar menselijke waarneming een kritiek onderdeel is. Ook trainen we mensen in deze waarnemingstactieken. Maar hoe effectief is zo’n training nu eigenlijk?

Praktijkcase bij brug- en sluisbedienaars

Sinds enkele jaren verzorgt vhp trainingen voor brug- en sluisbedienaars ter verbetering van hun waarnemingstactiek. Voorafgaand aan de training voeren we een nulmeting uit. Hierbij kijken we naar de huidige waarnemingskwaliteit van de operators. Dit vindt plaats met een eye trackingbril, waarmee we precies meten wat operators waarnemen. Deelnemers die de zogenaamde zichtgebieden op de camerabeelden volledig en op het juiste moment bekijken, behalen een score van 100%.

De praktijk leert dat het gemiddelde startniveau bij een brug- of sluiswachter circa 72% is. Tijdens de training leren deelnemers om waar te nemen volgens een vaste structuur en met een vast ‘mantra’. Vergelijk dit met het links-rechts-linksmantra dat we vroeger leerden bij het oversteken. Uit de nameting na de training blijkt dat hun waarnemings-kwaliteit is verhoogd naar gemiddeld 97%. In de praktijk zien we dat het niveau na twee maanden circa 89% is, maar nog steeds significant hoger is dan het startniveau.

Jaarlijkse benchmark

Een training waarnemingstactiek is een relatief goedkope oplossing die een groot effect heeft. Om blijvend effect te behouden, is het raadzaam om jaarlijks de waarnemingskwaliteit opnieuw te meten. We vergelijken dan de waarnemingscijfers met voorgaande jaren of met de centrale vhp-database van vergelijkbare beroepen. Zo’n extra training geeft ook een boost aan het waarnemingsgedrag en de motivatie van mensen.

Verbeteren van de waarnemingstactiek ook waardevol voor uw organisatie?

Tijdens deze sessie staan we stil bij het waarnemen door uw operators. U ervaart dan zelf de voordelen en mogelijkheden van eye tracking. Heeft u interesse? U kunt zicht hieronder ook aanmelden voor een gratis demo eye tracking.

 

 

Voor vragen over eye tracking kunt u contact opnemen met Herman van Veelen. Hij vertelt u hier graag meer over.

0