in Smart Public

Goed getrainde en gemotiveerde operators maken het verschil in controlekamers. Daarbij is het ook belangrijk om de skills van operators op niveau te houden. Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) is daarom een must. Dit leidt tot professionele operators die zelfstandig denken, handelen en het beste uit zichzelf halen. Het geeft energie in de organisatie en draagt bij aan het behalen van de organisatiedoelen. In deze blog lees je wat een goed OTO-plan oplevert.

Opleiden, Trainen en Oefenen 

Een voorbeeld van een geslaagd OTO-traject is de opleiding voor bedienaars van de bruggen van de Provincie Noord-Holland. De bedienaars gingen van lokale bediening over op afstandsbediening vanuit een nieuwe centrale. Een situatie die vraagt om een op maat gesneden opleiding. Het is van belang dat de bediening vanaf het eerste uur veilig verloopt.

In de voorbereiding van de training is met alle belanghebbende partijen een plan uitgewerkt voor alle onderdelen van de opleiding. Dit bestond uit een goede mix van theorie, oefenen in een simulator en het opdoen van praktijkervaring. In het theoriedeel stond veiligheidsbewustzijn tijdens afstandsbediening hoog op de agenda. Ook zijn de nieuwe werkprocessen behandeld. Vervolgens is in de simulator het correct waarnemen geoefend volgens een vaste kijkstrategie. In de simulator zijn scenario’s geprogrammeerd van afwijkende situaties die vaak voorkomen. Stilstaande situaties zijn lastiger waar te nemen dan bewegingen. Een voorbeeld van een onopvallend ‘target’ is een visser of een persoon die op zijn smartphone kijkt. Of iemand in donkere kleding op een donkere dag. Het simulatiedeel is afgesloten met een waarnemingstoets met een eye trackingbril. Na een praktijkperiode van enkele weken is de waarnemingstoets nogmaals in de praktijk afgenomen. Lees meer over Eye tracking: nuttig voor verkeersmanagement en control rooms. 

In een interview vertellen Mike Backers (coördinator en bedienaar bij City360) en Jorrit Jansen (één van de opleiders van vhp human performance) meer over de opleiding voor veilige bediening vanuit de bediencentrale in Heerhugowaard. 

Continue verbetercyclus 

Met een goede opleiding alleen ben je er niet. Het is ook belangrijk om kennis en vaardigheden te onderhouden, ervaringen te delen en veranderingen in werkprocessen opnieuw aan te leren. Geef daarom in het OTO-plan per onderwerp aan op welke manier en hoe vaak operators hun kennis en vaardigheden op niveau dienen te houden. E-learning, serious gaming, simulatortrainingen, live trainingen en andere leervormen zijn goede tools om operators op topniveau te houden.

Ook benieuwd hoe het OTOplan bijdraagt aan topprestaties van operators in controlekamers en andere complexe werkomgevingenNeem vrijblijvend contact op met Herman van Veelen. 

 

0