in Smart Public

Dat Smart Shipping (slimmer varen door toepassing van nieuwe technologieën en automatisering in de maritieme sector) invloed zal hebben op het mensenwerk binnen nautisch verkeersmanagement is wel duidelijk, maar hoe is nog de grote vraag. Hoe zal de verkeerscentrale van de toekomst eruit zien? Is er dan nog wel een verkeerscentrale? Welke rol spelen mensen hierbij? Zullen loodsen straks alleen nog maar op afstand werken? Welke stappen moeten nu gezet worden om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen?

De mens en Smart Shipping

In de maritieme sector zijn ontwikkelingen gaande, zoals geautomatiseerd varen en andere manieren van informatievoorziening aan bijvoorbeeld schippers en verladers. Het gaat hierbij om op de reis of het schip toegesneden informatie, zoals minst gepeilde diepte, openingstijden van sluizen en bruggen, slimme adviessnelheden voor just-in-time-aankomst etc. Dankzij nieuwe technologieën en ICT-toepassingen kan de branche slimmer gaan varen. Ontwikkelingen rond autonoom varen en het slimmer bedienen en multidomein bedienen van bruggen en sluizen zullen ook hun weerslag hebben op het nautische verkeersmanagement. De technische ontwikkeling zal naar verwachting doorzetten. Wat verandert er dan voor de mens? Wat moet er gebeuren om in te spelen op deze veranderingen?

De toekomst begint nu

Om nu de juiste beslissingen te nemen en de juiste investeringen te doen, moet je weten hoe de toekomst eruit ziet. vhp human performance heeft daarom het idee opgepakt om de toekomst van nautisch verkeersmanagement op een gestructureerde wijze in kaart te brengen door middel van een scenariostudie. In zo’n studie worden verschillende reële toekomstscenario’s uitgewerkt. Zo is een toekomst mogelijk waarin verkeerscentrales steeds groter worden en waar weg-, water- en luchtverkeersleiding samen worden gehuisvest. Een andere mogelijkheid is dat de verkeerscentrale kleiner wordt, doordat techniek meer taken kan uitvoeren en dat schippers meer informatie tot hun beschikking hebben om veilig te kunnen varen. 

Helpt u mee om de toekomst in kaart te brengen?

Om de toekomstscenario’s realistisch in te kleuren werken we graag samen met mensen uit de sector. Wilt u ook meehelpen om de toekomst in kaart te brengen? We gaan graag met u in gesprek om te horen hoe u en uw organisatie de toekomst zien. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Herman van Veelen of Karlien Berghman.

We bieden ook de mogelijkheid om in de scenariostudie te investeren, waardoor we de studie kunnen uitbreiden. Uw organisatie krijgt dan als eerste de resultaten van de studie voor ogen. Daarnaast kunt u tijdens de studie meebepalen waar we de accenten op leggen.

 

0
Teamflow bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat u het beste uit uw team haalt.