in Smart Health

‘Slang voor kijkonderzoek ziekenhuis te vaak vies’ kopte het AD laatst naar aanleiding van een onderzoek van het Erasmus MC. Hieruit bleek dat in 15% van de gevallen bacteriën van de vorige patiënt aan endoscopen zitten. Vanwege het gebruik van kunststof dat niet verhit mag worden en de ingewikkelde mechaniek, is het reinigen van de scopen een complex proces. De onderzoekers geven aan het hele proces onder de loep te nemen, om te gaan zoeken naar verbeteringen in de reiniging, desinfectie, het droogproces of het ontwerp van de endoscoop.

Een complex proces met een menselijke kant

Een ander belangrijk aspect van het proces is echter dat het ook mensenwerk is. De scoop wordt handmatig getest op lekken, wordt handmatig voorgereinigd, wordt vervolgens in de endoscopendesinfectiemachine geladen, weer uitgeladen, in de droogkast gehangen en ingepakt. En dan laten we de logistiek van en naar de afdelingen nog even buiten beschouwing.

De mens is dus een heel belangrijke factor in het proces. Mogelijke verbeteringen in de techniek of organisatie van het werk, dienen in de eerste plaats vanuit zijn of haar perspectief te worden bekeken en vormgegeven. Daarnaast betekent elke verandering in de omgeving, een verandering in werkwijze. Daarom vraagt dit ook een verandering van de medewerker.

Voor het succesvol doorvoeren van verbeteringen zijn de volgende stappen cruciaal:

  1. Stap met je voeten in de klei
    Analyseer het werkproces: loop mee met de medewerker, observeer de werkzaamheden en stel veel vragen om het proces goed te begrijpen. Stel vragen over wat hij of zij doet, en vooral ook hoe, waarom en waar men tegen aanloopt. Waarschijnlijk kom je er dan achter dat de oorzaak van het probleem niet alleen technisch van aard is, maar dat er nog andere factoren meespelen.
  2. Gebruik de denkkracht van de vloer
    Ook bij het genereren van oplossingsrichtingen is het cruciaal de medewerkers te betrekken. Maak niet alleen gebruik van hun kennis en ervaring om je eigen ideeën op haalbaarheid te toetsen, maar creëer ook ruimte om medewerkers zelf met ideeën te laten komen, bijvoorbeeld in een workshop. Prioriteer en selecteer samen de meest kansrijke richting.
  3. Implementeren is meer dan alleen invoeren of neerzetten
    Door bij bovenstaande stappen de medewerkers te betrekken, heb je al draagvlak gecreëerd. Je moet echter ook in de implementatie minstens zoveel aandacht aan de mens besteden om een verbetering succesvol door te voeren. Je kunt nog zo’n mooie nieuwe omgeving, techniek of werkproces inrichten, als de medewerkers er niet mee kunnen of willen werken, zal er geen verbetering zijn. Besteed voor en na de implementatie aandacht aan de gevolgen van de verandering op het dagelijks werk: neem hun zorgen serieus en vertaal deze naar randvoorwaarden voor de nieuwe situatie. Maak samen afspraken over de nieuwe werkwijze.

Een complex probleem als dit vraagt niet per sé een complexe oplossing, maar wel een integrale aanpak waarin alle aspecten van het werk worden meegenomen, en bovenal de mens centraal staat. Meer weten of kunnen we je helpen? Neem contact op met Nicolien de Langen.

 

0
Duurzame inzetbaarheid