in Smart Public

In Nederland zijn er diverse centrales voor bijvoorbeeld het monitoren van wegen, vaarwegen, tunnel, openbare ruimten of voor het bedienen van bijvoorbeeld bruggen en sluizen. Techniek maakt het mogelijk om deze taken steeds meer te integreren en te combineren. We noemen dit Multidomeinbediening. Een voorbeeld hiervan is het publiek-private programma iCentrale waarin wordt toegewerkt naar volledig geïntegreerde centrales. Maar hoe is zo’n iCentrale georganiseerd en hoe ziet dat er dan uit?

In een serie van drie blogs bespreken we de voor- en nadelen van verschillende inrichtingen en organisatievormen van een iCentrale waarin Multidomeinbediening is toegepast. We bespreken achtereenvolgens de volgende concepten:
Deel 1: ‘Working apart together’ (vorige blog)
In dit concept kunnen alle operators alle taken in de centrale uitvoeren.
Deel 2: ‘Dedicated domain experts’ (deze blog)
Op elk domein werken specialisten. Binnen dit domein verdelen de experts de taken onderling.
Deel 3: ‘Multi domain teams’ (deel 3; verschijnt binnenkort)
Voor elk domein is een team verantwoordelijk. Binnen dit team werken specialisten en multi-inzetbare medewerkers.

Deel 2: Dedicated domain experts

Hierbij werken specialisten in elk domein. Binnen dit domein verdelen de experts de taken onderling. Het voordeel van specialisatie van operators is dat de operators kunnen werken in het domein waar ze zich het prettigst voelen en het beste tot hun recht komen. Doordat de operators steeds in hetzelfde domein werken, worden ze door ervaring steeds beter in hun werk.

Een nadeel is dat op rustige momenten de verveling kan toeslaan en op drukke momenten juist overbelasting ontstaat. De werklast kan niet worden verdeeld over de operators van verschillende domeinen. Tijdens de spits is het bijvoorbeeld rustig bij objectbediening vanwege spitsstremmingen, terwijl dit in het domein wegverkeersleiding juist een druk moment zal zijn. De gespecialiseerde objectoperators kunnen in dit concept niet bijspringen voor wegverkeersleiding. Een ander nadeel is dat domeinen langs elkaar gaan werken, omdat ze niet volledig zijn geïntegreerd. Ieder domein werkt op een eigen eiland en heeft weinig kennis en voeling met andere domeinen.

Inrichting

Vaak is de beste optie om clusters van werkplekken te maken. Elk domein heeft bijvoorbeeld een of meer clusters van 3-5 werkplekken. Binnen zo’n cluster werken de operators nauw samen. Daarvoor is het vaak nodig dat zij dicht bij elkaar zitten en op elkaars schermen kunnen meekijken. Voor de inrichting van zulke clusters wordt meestal een ronde vorm gebruikt, zodat de afstand tussen operators niet te groot wordt. Voorbeelden hiervan zijn te zien in de volgende klantcases:

Ontwerp nieuwe verkeersleidingspost
Verkeerspost voor verkeersleiding en objectbediening
Visie-ontwikkeling voor Airport Operations Centre APOC

Tussen de clusters worden eventueel operators geplaatst om samenwerking tussen de domeinen te bevorderen en het overzicht te bewaren en de werkverdeling in de gaten te houden.

Meer weten?

Regelmatig delen we interessant nieuws over de samenwerking, inrichting en bediening van centrales. We organiseren themabijeenkomsten en schrijven nieuwsberichten, blogs en whitepapers.
Wilt u hiervan op de hoogte blijven?

0